Golica
V NEDELJO DNE 22. MAJA 2022
ODHOD AVTOBUSA IZ AP LENDAVA OB 5.00 URI, IZ AP MURSKA SOBOTA OB 5.30 URI.
OPREMA PLANINSKA , PREHRANA IZ NAHRBTNIKA IN V KOČI.
STROŠKI PREVOZA 25 EUR, PRI MANJŠEM ŠTEVILU 35 EUR.
PRIJAVE DO ČETRTKA 19.05.2022
PRI RUŽIČ NA 041 614 672 IN
KOZAK NA 051 335 022
VODJA POHODA: ŠTEFAN KOZAK
Opis...
Evropohod 2021-2022
Start pohoda v Beltincih pred gradom v sredo 25. maja 2022 ob 10.00 uri
Več...
19. tradicionalni pohod okrog Murske Soote
28. maja 2022 ob 10:00 uri
Več...
kolesarjenje za Dimekov memorial
V NEDELJO 29. MAJA 2022.
START PRI DOMAČIJI MIRKA BALIGAČA – DIMEKA NA KAMNI 6, V BELTINCIH, OB 12.00 URI
PO PRIHODU NA CILJ BO 14.30 URI KRAJŠA SPOMINSKA SLOVESNOST.
PRIJAVE DO PETKA 27.05.2022
PRI RUŽIČ NA 041 614 672 IN
PRI ZINKI BENKOVIČ NA 031 551 020
VODJA KOLESARJENJA:IGNAC BENKOVIČ
Več...
srečanje planincev PD MDO Pomurja
V SOBOTO 21. MAJA 2022
Prijave Ružič do četrtka 19. 05.
Prevoz, prehrana in pijača brezplačni.
Odhod iz AP Murska Sobota ob 8.00 uri
Več...
Zaradi zaprtja Hotela Diana v Murski Sobota sporočamo spremembo nahajališča žigov Pomurske planinske poti:
Žiga Murska Sobota 1 in 32 se nahajata v skrinjici
na fasadi Turistične agencije Sonček v neposredni bližini vhoda v Hotel Diana.
Članarina 2022
LAHKO PORAVNATE V DRUŠTVENI PISARNI, MLADINSKA 3, MURSKA SOBOTA,
PRI JOŽETU RUŽIČ GANČANI 80/B
IN PRI ZINKI BENKOVIČ, NA KAMNI 6 BELTINCI
==========>>>Pristopna izjava
ČLANARINA V LETU 2022
Vrste članstvaVišina članarine
A član z večjim obsegom ugodnosti 60,00 €
A/z družinskim popustom 54,60 €
B polnoletna oseba, z osnovnim obsegom ugodnosti 28,00 €
B/z družinskim popustom 22,60 €
B1 oseba starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti 21,00 €
B tujina je vrsta članarine samo za člane zamejskih planinskih društev 15,85 €
S+Š srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti,
z osnovnim obsegom ugodnosti
18,50 €
S+Š/z družinskim popustom 15,00 €
P+O predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti 4,00 €
P+O/z družinskim popustom 4,00 €
IN oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti
odvzeta poslovna sposobnost), z omejenim obsegom ugodnosti
4,00 €
IN/z družinskim popustom 4,00 €
POSTANI PLANINSKI VODNIK, MENTOR PLANINSKE VZGOJE,
MARKACIST, ALI POMAGAJ PRI DELU DRUŠTVA
NA TISTEM PODROČJU, KI GA NAJBOLŠE POZNAŠ
Dopis
- vodnik PZS
- markacist PZS
- mentor planinske skupine
 
Donatorji mladih planincev v letu 2020
Kontrakto RDS, Računovodstvo, Davki, Svetovanje d.o.o. Murska Sobota
Megras d.o.o. Murska Sobota
Pomurske lekarne Murska Sobota
Zavarovalnica Triglav d.d. Območna enota Murska Sobota
Krka d.d. tovarna zdravil Novo Mesto
Občina Puconci
Zavarovalnica Sava zavarovalna družba d.d., Predstavništvo Murska Sobota
TGP Ozmec d.o.o. Velika Polana
Saubermacher-Komunala d.o.o. Murska Sobota
Mestna Občina Murska Sobota
Občina Beltinci
Benko-tehna d.o.o. Puconci
Izdel. bet. elem. Mešič Slavko s.p. Murska Sobota
Občina Moravske Toplice
Krajevna skupnost Beltinci
UO PD MATICA MURSKA SOBOTA