kolesarjenje za Dimekov memorial
V NEDELJO 28. MAJA 2023
START PRI DOMAČIJI MIRKA BALIGAČA – DIMEKA NA KAMNI 6, V BELTINCIH, OB 12.00 URI
PO PRIHODU NA CILJ BO 14.30 URI KRAJŠA SPOMINSKA SLOVESNOST.
PRIJAVE DO PETKA 26.05.2023
PRI RUŽIČ NA 041 614 672 IN
PRI ZINKI BENKOVIČ NA 031 551 020.
VSLUČAJU SLABEGA VREMENA BO SPOMINSKA SLOVESNOST NA PRIREDITVENEM PROSTORU.
VODJA KOLESARJENJA:IGNAC BENKOVIČ
GOLICA
(prestavljeno iz 21.5.2023)
V NEDELJO DNE 4. JUNIJA 2023
ODHOD AVTOBUSA IZ AP MURSKA SOBOTA OB 5.30 URI.
OPREMA PLANINSKA , PREHRANA IZ NAHRBTNIKA IN V KOČI.
STROŠKI PREVOZA 25 EUR ZA 30 OSEB, PRI MANJŠEM ŠTEVILU 30 EUR.
PRIJAVE DO ČETRTKA 1.6.2023 PRI
RUŽIČ NA 041 614 672 IN
TIBAUT NA 041 330 897
VODJA POHODA: ANTON TIBAUT
po Ferijevi in Jožijevi poti
V SOBOTO , DNE 03. JUNIJA 2023
S PRIČETKOM POHODA OB 08.00 URI V ŠPORTNEM PARKU BELTINCI.
START IN CILJ POHODA JE V ŠPORTNEM PARKU BELTINCI.
TRASA POHODA BELTINCI – LIPOVCI – GANČANI – BELTINCI.
OPREMA POHODNIŠKA, PRIGRIZEK OB POTI IN NA ZAKLJUČKU V BELTINCIH.
PRIJAV NI. DOBIMO SE NA STARTU.
INFORMACIJE PRI RUŽIČ NA 041 614 672
VODJA POHODA:JOŽE RUŽIČ
KS Dovje Mojstrana
Krajevna skupnost Dovje Mojstrana je bila sprejeta v družino »Gorniških vasi« kot prva gorniška vas v Julijskih Alpah.
Ta naziv si je pridobila kot tretja vas v Sloveniji, prej sta bili sprejeti vasi Jezersko in Luče.
Iskreno čestitamo!
Članarina 2023
LAHKO PORAVNATE V DRUŠTVENI PISARNI, MLADINSKA 3, MURSKA SOBOTA,
PRI JOŽETU RUŽIČ GANČANI 80/B
IN PRI ZINKI BENKOVIČ, NA KAMNI 6 BELTINCI
==========>>>Pristopna izjava
ČLANARINA V LETU 2023
Vrste članstvaVišina članarine
A član z večjim obsegom ugodnosti 68,00 €
A/z družinskim popustom 61,80 €
B polnoletna oseba, z osnovnim obsegom ugodnosti 32,00 €
B/z družinskim popustom 25,80 €
B1 oseba starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti 24,00 €
B tujina je vrsta članarine samo za člane zamejskih planinskih društev 21,00 €
S+Š/z družinskim popustom 17,00 €
P+O predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti 9,00 €
P+O/z družinskim popustom 7,20 €
IN oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti
odvzeta poslovna sposobnost)
9,00 €
IN/z družinskim popustom 7,20 €
POSTANI PLANINSKI VODNIK, MENTOR PLANINSKE VZGOJE,
MARKACIST, ALI POMAGAJ PRI DELU DRUŠTVA
NA TISTEM PODROČJU, KI GA NAJBOLŠE POZNAŠ
Dopis
- vodnik PZS
- markacist PZS
- mentor planinske skupine
 
Donatorji mladih planincev v letu 2022
Kontrakto RDS, Računovodstvo, Davki, Svetovanje d.o.o. Murska Sobota
Megras d.o.o. Murska Sobota
Pomurske lekarne Murska Sobota
Zavarovalnica Triglav d.d. Območna enota Murska Sobota
Krka d.d. tovarna zdravil Novo Mesto
Občina Puconci
Zavarovalnica Sava zavarovalna družba d.d., Predstavništvo Murska Sobota
TGP Ozmec d.o.o. Velika Polana
Saubermacher-Komunala d.o.o. Murska Sobota
Mestna Občina Murska Sobota
Občina Beltinci
Benko-tehna d.o.o. Puconci
Izdel. bet. elem. Mešič Slavko s.p. Murska Sobota
Občina Moravske Toplice
Krajevna skupnost Beltinci
Avto Škafar d.o.o., Murska Sobota
Aluvar d.o.o., Gančani
JKP Čista narava d.o.o., Tešanovci
Športna zveza Murska Sobota
Športna zveza Beltinci
UO PD MATICA MURSKA SOBOTA