Memorial Avgusta Delavca in Vilija Žižka
OD KOBILJA DO BUKOVNIŠKEGA JEZERA
V NEDELJO, DNE 24. FEBRUARJA 2019
ODHOD AVTOBUSA IZ AP M. SOBOTA OB 8.00 URI.
NA AP STREHOVCI LAHKO OB 8.30 URI VSTOPIJO UDELEŽENCI,
KI BI SVOJE AVTOMOBILE PUSTILI V STREHOVCIH.
PRIČETEK POHODA PRI CERKVI V KOBILJU OB 9.00 URI.
OPREMA POHODNIŠKA, PREHRANA IZ NAHRBTNIKA IN
MALICA PRI HANCOVI KLETI V STREHOVSKIH GORICAH
NA PIKNIK PROSTORU POD NASIPOM BUKOVNIŠKEGA JEZERA.
STROŠKI PREVOZA 10,00 EUR.
PRIJAVE DO ČETRTKA 21.02.2019
PRI RUŽIČ NA 5421 053 ALI 041 614 672,
PRI DONŠA NA 041 854 058 IN
PRI I. BENKOVIČ NA 031 826 228
VODJA POHODA: IGNAC BENKOVIČ
Istra
OD 27.4.2019 DO 29.4.2019
P r o g r a m
Članarina 2019
LAHKO PORAVNATE V DRUŠTVENI PISARNI, MLADINSKA 3, MURSKA SOBOTA,
PRI JOŽETU RUŽIČ GANČANI 80/B
IN PRI ZINKI BENKOVIČ, NA KAMNI 6 BELTINCI
ČLANARINA V LETU 2019 (v ceni 1,00 EUR za obnovo Kocbekovega doma na Korošici)
Vrste članstvaVišina članarine
A član z večjim obsegom ugodnosti 56,00 €
A/z družinskim popustom 51,00 €
B polnoletna oseba, z osnovnim obsegom ugodnosti 26,00 €
B/z družinskim popustom 21,00 €
B1 oseba starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti 19,50 €
B tujina je vrsta članarine samo za člane zamejskih planinskih društev 14,75 €
S+Š srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti,
z osnovnim obsegom ugodnosti
17,00 €
S+Š/z družinskim popustom 13,80 €
P+O predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti 7,00 €
P+O/z družinskim popustom 5,60 €
IN oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti
odvzeta poslovna sposobnost), z omejenim obsegom ugodnosti
8,00 €
IN/z družinskim popustom 6,60 €
 
 
 
 
 
 
Donatorji mladih planincev v letu 2018
Kontrakto RDS, Računovodstvo, Davki, Svetovanje d.o.o. Murska Sobota
Megras d.o.o. Murska Sobota
Pomurske lekarne Murska Sobota
Zavarovalnica Triglav d.d. Območna enota Murska Sobota
Krka d.d. tovarna zdravil Novo Mesto
Občina Puconci
Zavarovalnica Sava zavarovalna družba d.d., Predstavništvo Murska Sobota
TGP Ozmec d.o.o. Velika Polana
Saubermacher-Komunala d.o.o. Murska Sobota
Cerop d.o.o. Puconci
Cestno podjetje Murska Sobota d.d.
Avto Škafar d.o.o. Murska Sobota
Mestna Občina Murska Sobota
Občina Beltinci
Benko-tehna d.o.o. Puconci
Izdel. bet. elem. Mešič Slavko s.p. Murska Sobota
Občina Moravske Toplice
Krajevna skupnost Beltinci
UO PD MATICA MURSKA SOBOTA