Podatki Organi Članstvo Zgodovina
 
 Organi PD Matica Murska Sobota
Upravni odbor:
 • Predsednik: Jože Ružič
 • Podpredsednik: Janez Glažar
 • Tajnik: Marjan Malok
 • Blagajnik: Branko Temlin
 • Gospodar: Božo Klepec
 • Načelnik PLV: Ignac Prša
 • Načelnik markacistov: Janez Madjar
 • Član-pododbor Beltinci: Ignac Benkovič
 • Član-sekcija Puconci: Mirjana Budja
 • Član-VDC: Stanko Kramar
 • Člani: Marinka Jerič, Darinka Prša, Ančka Vukanič


 • Nadzorni odbor:
 • Predsednik: Virag Martin, namestnik: ...
 • Člana: Slavica Heric (nam.: Cilka Novak ), Anica Bugar (nam.: Hermina Žavcer)


 • Častno sodišče:
 • Predsednik: Filip Matko, namestnik: Ernest Börc
 • Člana: Zinka Benkovič (nam.: Tatjana Ambruš), Marjan Hiršl (nam.: Janez Bencak)


 • Častni predsednik društva: Evgen Titan (od 27.12.1975)

  Predsedniki društva:Jože RUŽIČ (1989-), Maritn SABOTIN (1985-1988), Andrej ZADRAVEC (1984), Martin SABOTIN (1982-1983),Filip MATKO (1974-1981), Evgen TITAN (1963-1973), Lojze TRSTENJAK (1961-1962), Ernest KUČAN (1959-1960), Janez PLESTENJAK (1957-1958), Lojze TRSTENJAK (1955-1956), Zoran KLEMENČIČ (1953-1954), Jože PEZDIRC (1952-1953), MIroslav ROSINA (1952), Ciril TRUČL (1950-1951)