Podatki Organi Članstvo Zgodovina
 
 Zgodovina PD Matica Murska Sobota
Zgodovina društva:
Planinsko društvo je bilo ustanovljeno na občnem zboru 21.4.1950 v Fizkulturnem domu v Murski Soboti. Ob ustanovitvi je štelo 45 članov in 80 mladincev.
4.10.1951 je društvo prevzelo od Gozdnega gospodarstva v upravljanje kočo Tromejnik na Doliču.
Istega leta je v Beltincih nastala posebna planinska skupina v okviru društva.
Leta 1952 je društvo pričelo pripravljati tudi planinska predavanja.
1.2.1957 je društvo opustilo oskrbovanje koče Tromejnik na Doliču zaradi finančnih in drugih težav.
1.9.1956 se je sedež društva preselil v 2. nadstropje soboškega gradu.
V letu 1958 je dejavnost društva začela potekati tudi po sekcijah.
Leta 1963 so na murskosoboških srednjih šolah nastale planinske skupine.
18.11.1965 je društvo od KIK Pomurke, Obrata za gozdno in lesno predelavo ponovno prevzelo v upravljanje kočo na Doliču.
22.10.1967 je bila pri Bukovniškem jezeru slovesna otvoritev Pomurske planinske poti z 32 kontrolnimi točkami v murskosoboški, lendavski, radgonski in ljutomerski občini.
Leta 1972 so pričeli šolanje prvi mentorji planinskih skupin.
V maju leta 1973 je planinska skupina v "Muri" ustanovila Planinsko društvo Mura, od tega leta naprej poteka Dimek-Hrovatov memorial.
22.2.1974 se je društvo preimenovalo v Planinsko društvo Matica Murska Sobota.
Leta 1975 je koča na Doliču postala lovski dom LD Grad.
2.5.1976 je bila PPP razširjena na občino Lenart (kontrolni točki Zgornja Ščavnica in Zavrh).
Leta 1979 je društvo zbiralo cestne obveznice za pomoč za izgradnjo Triglavskega doma na Kredarici.
V letu 1984 je bilo obnovljeno orientacijsko tekmovanje učencev osnovnih šol.
2.6.1985 je društvo razvilo društveni prapor.
Tega leta so so se društveni planinci prvič v skupini odpravili v tuje gore, za kar ima veliko zaslug Marija Vildova
Leta 1987, v oktobru je bilo pri bukovniškem jezeru praznovanje 20. obletnice odprtja PPP.
Leta 1989 je bil zbran prispevek za postavitev spomenika Jakobu Aljažu.
Leta 1990 je izšel zbornik ob 40. obletnici obstoja društva.
Leta 1998 se je začelo šolanje za planinske vodnike.
Leta 1999 je bila razširjena PPP na kontrolni točki Sveta Trojica (PD Hakl) in tromejnik (PD Matica).
Leto 2000: Praznovanje 50.obletnice obstoja društva: slovesna akademija, izid zbornika, otvoritev nove kontrolne točke PPP Tromejnik, spust po Muri, pohod na Triglav iz petih smeri, dan pomurskih planincev na Melincih, vzpon na Grosglockner, pohod na izvir Ledave. Priznanja za 50-letno delovanje društva od PZS, Športne zveze Murska Sobota in Pomurske Turistične zveze; pododbor Beltinci pa od Občine Beltinci. V okviru MDO PD za Pomurje je izšel novi dnevnik PPP. Člani društva so opisali nekaj poti in pristopov za novi vodnik po gorah SV Slovenije. Začele so se priprave za Evropohod 2001. 50 pohodov in druge Akcije (predavanja, planinski ples,občni zbor itd.)
Leto 2001: Organizacija in izvedba Evropohoda s Komisijo za evropske pešpoti, Zavodom za gozdove RS in Pomursko Turistično zvezo. Začetek pohodništva v Varstveno delovnem centru v Murski Soboti, ki združuje vse pomurske enote. Pripravništvo končali trije novi markacisti. Novo markiranje našega dela trase E-7. 55 pohodov in druge akcije (predavanje Dava Karničarja, občni zbor, usposabljanje planinskih vodnikov, tabor, regijsko tekmovanje Mladina in gore v OŠ Bakovci, planinski ples itd.)
Leto 2002: Izid novega vodnika PPP v okviru MDO PD za Pomurje. Vzdrževanje PPP. Planinci iz podružnične OŠ Bakovci iz Dokležovja so se uvrstili na državno tekmovanje Mladi in gore in osvojili 7. mesto. V okviru počastitve mednarodnega leta gora več pohodov, skupaj pa 51.Ponovno uveden Dan slovenskih planincev. Pohod in proslava pri Bukovniškem jezeru ob 35. letnici PPP. Akcija markirajmo Slovenijo ob pomoči PZS, OK in tovarne Helios v izvedbi markacistov društva.
Leto 2003: Praznovanje s pohodi ob 110- letnici Slovenskega planinskega društva in 55- letnici PZS, skupaj 62 pohodov. Obnavljanje markacij na PPP in druge akcije (obiski tujih gorstev, planinski ples, občni zbor).Ob 225- letnici prvega pristopa na Triglav je 26. avgust proglašen za praznik slovenskega planinstva.
Leto 2004: Na Občnem zboru izvoljeno novo vodstvo društva. 1.maja ob 00.00 uri, ob vstopu Slovenije v Evropsko skupnost, se je na Tromejniku slavnostno pričel pohod »Od Prekmurja do Primorja«. Pod nazivom »Za življenje zdravo v gorsko naravo« je bilo izvedenih več odmevnih akcij društva. Uvrstitev ekipe »Fuks graba« iz OŠ Cankova na državno tekmovanje »Mladina in gore«. Planinska skupina v Puconcih šteje 50 članov. Skupina na VDC pa je opravila pet pohodov. Skupno na vseh akcijah društva skoraj 2000 članov, najodmevnejše že omenjeni Tromejnik, 80 članov na Malem Lošinju z vzponom na Osorščico, 200 planincev v organizaciji naših vodnikov na izviru reke Mure, poroka Patrika in Sabine na Kredarici v režiji dovškega župnika Franca Urbanije in Stankovih 55 pohodov.Markacisti so obnovili del PPP.
Leto 2005: Leto, ki je bilo zaznamovano z praznovanji ob 110 letnici izhajanja Planinskega vestnika in postavitve Aljaževega stolpa na vrhu Triglava, ter 30 letnice osvojitve Makaluja. Udeležba nekaterih članov društva na svečani akademiji v Cankarjevem domu. Posebej smo obeležili 110 letnico izhajanja Planinskega Vestnika z razstavo, ki je bila prvič v Sloveniji predstavljena na sejmu Lov v Gornji Radgoni in nato prva svečana uradna otvoritev v Pokrajinski in študijski knjižnici v Murski Soboti. Idejo o razstavi je podal g. Lado Klar, realiziral pa je zamisel urednik PV s sodelavci. Strokovni delavci v PD so se srečali v Rakičanu, Društvo pa je skupaj z MDO PD za Pomurje organiziralo in izvedlo tečaj za markaciste. Skupaj se je izšolalo 22 markacistov od tega 6 iz našega društva, ki so na tečaju praktično obnovili precejšnji del PPP. Vodenje MDO smo predali PD Hakl Sv. Trojica. Podeljevanje častnih znakov PPP in evidenca je ostalo še naprej v naši domeni. Leto 2005 je bilo še posebej uspešno na področju informatike. Po zaslugi neumornega tajnika društva Marjana Maloka smo dobili svojo spletno stran www.pdmaticams-drustvo.si, ki nas je predstavila vsej Sloveniji pa tudi širše. Že prvo leto obratovanja je bilo cca 5000 obiskov. Pomurska planinska pot je bila predstavljena skozi nekaj srečanj na Murskem valu, imeli pa smo tudi dve predavanji s planinsko tematiko. Za dolgoletno delo na področju planinstva je na predlog PD naš član Lado Klar prejel Svečano listino PZS, Jože Ružič pa je na predlog predsedstva PZS prejel zlati častni znak PZS. Na akcijah društva udeleženo preko 2100 članov, od tega 55 Stankovih in 5 z VDC. Najodmevnejše so Razstava, spust po Muri, izvir Mure, zimski vzpon na Triglav in vzpon na Grossglockner.
Leto 2006: Ustanovitev Mladinskega odseka ob 50 letnici Mladinske komisije pri PZS. Na regijskem MIG 4 ekipe, dve na državnem, 5. mesto OŠ Beltinci.
Organizacija Planinske šole v Beltincih in v Murski Soboti. Pričetek šole za mentorje planinskih skupin. Društvo v okviru MDO prevzame urejevanje katastra PPP.
Najodmevnejša akcija društva je bila organizacija in izvedba pričetka EVROPOHODA 2006.Udeležili smo Dneva slovenskih planincev, planinskega plesa v Voličini in proslavili 110 let Kredarice.
K nam je prišla iz Madžarske Martinova pot, otvoritev je bila v Domanjševcih. Pododbor Beltinci prejel priznanje Občine Beltinci. Spletna stran po dveh letih 12.000 obiskov.
Leto 2007: Nadaljevanje dobrega dela z mladimi planinci, ponovna uvrstitev na državno tekmovanje MIG, izšolali 5 novih mentorjev planinske vzgoje.
Posebej odmevna proslava ob 40. letnici Pomurske planinske poti ob Bukovniškem jezeru, navkljub slabemu vremenu nas je bilo čez 300.
Istočasno je poteklo 50 let od prvih zamisli PPP in 30 let od prve izdaje vodnika po PPP. Bilo je polno praznovanj obletnic: 80 let smrti Jakoba Aljaža,
100 let rojstva dr. Mihe Potočnika, 200 let prvega vzpona na Watzman Valentina Staniča. Položen je bil temeljni kamen Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani in odkritje doprsnega kipa Avgustu Delavcu.
Sprejet Zakon o planinskih poteh. Društvo je dobilo 6 novih markacistov. MZŠŠ je podelilo društvu status društva, ki deluje v javnem interesu.
Sodelovali smo pri izdelavi pohodniške karte Pomurje – Porabje in pri pripravi novega Vodnika po gorah SV Slovenije.Spletna stran ima že 18.000 obiskov.
Leto 2008: Dobro zastavljeno in uspešno delo Mladinskega odseka se nadaljuje. »Nagrada« priprava in izvedba regijskega tekmovanja MIG na OŠ Puconci.
Planinsko šolo zaključilo 10 učencev na OŠ Puconci. Avtobus mladih planincev iz OŠ Bogojina na Pokljuškem maratonu.
Oddan projekt poti Sv. Martina za pridobitev sredstev iz Evropskih skladov. Dobili smo novega planinskega vodnika.
Dobro sodelovanje z Varstveno delovnim centrom, v štirih letih na 16 pohodih skoraj 500 udeležencev. 30 planincev iz raznih krajev prehodilo PPP.
Na pohodih društva v štirih letih čez 10.000 udeležencev. Proslave 115 let SPD in 230 let prvega pristopa na Triglav. Spletna stran 26.000 obiskov.

Nekaj višjih vzponov članov društva:
  • KILIMANDŽARO (Tanzanija, 5.895m, 1992) Vili Žižek, Lado Klar, Arpi Norčič st., Boris Kukanja
  • GAULLATIRI (Čile, 6.010m, 1993) Lado Klar, Arpi Norčič st., Arpi Norčič ml., Ivanka Klopčič, Marinka Jerič, Renata Kerčmar, Vili Žižek, Boris Kukanja
  • CHACHANI (Peru, 6.030m, 1993) Boris Kukanja, Ivanka Klopčič, Lado Klar
  • CHIMBORAZO (Ekvador, 6.310m, 1995) Arpi Norčič ml.
  • ACONCAGUA (Argentina, ,1995) Lado Klar do 6.500m, Ivanka Klopčič in Boris Kukanja do 6.100m
  • ORIZABA (Mehika, 5.700m, 1996) Lado Klar
  • IZTACCIHUATI (Mehika, 5.340m, 1996) Ivanka Klopčič