Planinsko društvo
    MATICA
 MURSKA SOBOTA
Murska Sobota,18.02.2005
V A B I L O
Vabimo vas na LETNI OBČNI ZBOR PD MATICA MURSKA SOBOTA, ki bo v petek, dne 4. marca 2005 ob 18. uri v prostorih jedilnice Osnovne šole I Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 32.
D n e v n i r e d :
1. Otvoritev in izvolitev organov občnega zbora:
    -delovnega predsedstva
    -zapisnikarja in overovatelja zapisnika
2. Poročila:
    - o delu društva v preteklem letu
    - o finančnem poslovanju
    - nadzornega odbora
3. Razprava po poročilih
4. Razrešnica dosedanjim članom organov društva
5. Volitve novih članov organov društva
6. Obravnava in sprejem programa dela in finančnega načrta za leto 2005
7. Razno
Pred pričetkom občnega zbora bo možno plačati članarino za leto 2005.
Po končanem občnem zboru, bo družabno srečanje udeležencev zbora!
Vsi ljubitelji planin in narave vljudno vabljeni!

Predsednik PD Matica Murska Sobota:
Jože RUŽIČ