Planinsko društvo MATICA MURSKA SOBOTA
Obvešča člane, da lahko plačajo članarino za leto 2005.
V Murski Soboti na sedežu društva Mladinska 3 (TVD Partizan) ob sredah od 17. - 18. ure;
Pri Marinki Jerič, Grajska 9, Murska Sobota;
Temlin Branko, Splošna Bolnišnica, Rakičan;
V Beltincih pri Benkovič Zinki, Na kamni 6, Beltinci;
V Gančanih pri Jožetu Ružiču, Gančani 80/B
ČLANARINA PREDSTAVLJA PRISPEVEK, KI GA VSAK ČLAN SLEHERNO LETO PRISPEVA ZA POTRDITEV SVOJE PRIPADNOSTI, ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DELOVANJA TER ZA PRIDOBITEV UGODNOSTI, KI SO:
ZAVAROVANJE, KI TRAJA OD 1.1.2005 DO 31.1.2006, POPUSTI V TUJIH IN DOMAČIH KOČAH PRI PRENOČEVANJU, POPUSTI PRI NAKUPU PLANINSKE OPREME IN LITERATURE, POPUSTI PRI ORGANIZIRANIH PREVOZIH, VODENJE POHODOV IN ŠE KAJ.
Članarino je potrebno zaradi veljavnosti zavarovanja poravnati čimprej, pobirali pa jo bodo tudi vsi člani Upravnega odbora PD Matica Murska Sobota in vsi planinski vodniki.
UO PD MATICA MURSKA SOBOTA