Tudi letos je prišel čas za poravnavo letne članarine 2016(od 1.1.2016 - 31.1.2017).
Kategorija :

osnovna

družinska
Članarina A

55,00 EUR

50,60 EUR
Članarina B

22,00 EUR

17,60 EUR
Članarina B1

16,50 EUR

-
Članarina S+Š

14,00 EUR

11,20 EUR
Članarina P+O

6,00 EUR

4,80 EUR
Članarina OPP

6,00 EUR

4,80 EUR
Plačilo Vrste Ugodnosti Družinska
 
 Vrste članarine
4. člen PRAVILNIKA O IZKAZNICI IN VRSTAH ČLANARINE
Posamezniki, ki želijo biti člani planinskih društev, včlanjenih v PZS, lahko izbirajo med različnimi vrstami članarine, odvisno od svojega interesa in možnosti. Ob včlanitvi prejme vsak član, ne glede na izbrano vrsto članarine, osnovne informacije o PZS ter o pravicah, obveznostih in članskih ugodnostih.
A polnoletne osebe ; aktivni obiskovalci domačih in tujih gora z večjim obsegom ugodnosti,
B polnoletne osebe ; aktivni obiskovalci domačih in tujih gora z večino ugodnosti,
B1 osebe starejše od 70 let, z ugodnostmi, kot B člani,
S, Š srednješolci in študentje do 26. leta starosti ali mladi, ki niso zaposleni in so brez lastnih dohodkov,
P, O predšolski in osnovnošolski otroci.
OPP članarina je namenjena mladim in odraslim osebam, katerim je v celoti ali deloma odvzeta poslovna sposobnost in zanje ne veljajo splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb, ki jih ima PZS sklenjene z zavarovalnico